Čím sme iní :

 • osobitný návrh pre každého klienta zohľadňujúci charakteristiky pozemku a okolia
 • ideálna orientácia na svetové strany využívajúca koncept nízkoenergetickej stavby čím dosiahneme maximálne tepelné zisky, dostatočné denné osvetlenie a ochranu pred poveternostnými vplyvmi
 • kreatívna architektúra, ktorá obohatí stavbu novými prvkami, materiálmi a pomôže zakomponovať objekt do okolitého prostredia
 • konzultácie a hľadanie optimálneho riešenia, rešpektujúc priania a sny zákazníka
 • vytvorenie dispozične, funkčne a technologicky plnohodnotného diela s prihliadnutím na nízku energetickú náročnosť a údržbu počas prevádzky
 • 3D model, vizualizácie a simulácie slnečného žiarenia ako štandard počas celej doby prípravy projektovej dokumentácie
 • dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k realizácii stavby vrátane všetkých potrebných profesií
 • inžinierska činnosť - kompletné vybavenie stavebného povolenia
 • poradenstvo pri výbere vhodných materiálov a technológii pred aj počas realizácie
 • komunikácia s dodávateľmi stavebných materiálov a realizačnými firmami
 • dlhoročné skúsenosti doma i v zahraničí, iné ako zaužívané riešenia v oblasti dizajnu a použitých technológií
 • individuálny prístup ku každému klientovi, profesionálne služby počas celého procesu za výhodné ceny